top of page
Konsultacja psychologiczna

To jedno lub kilka spotkań, w trakcie którego uzyskasz wsparcie i poradę oraz pomoc w nazwaniu i zrozumieniu swoich problemów. Takie sesje wspierające i psychoedukacyjne są pomocne w sytuacjach trudnych lub kryzysowych. Są też sposobem na zorientowanie się, czy odpowiadają Ci moje metody pracy i sposób bycia. 
Konsultacja nie zobowiązuje do podjęcia psychoterapii. Jeśli jednak rozważasz rozpoczęcie procesu terapeutycznego, to właśnie w trakcie konsultacji wspólnie zastanowimy się, czy jest to dla Ciebie odpowiedni czas, a jeśli tak, to jakie mogą być Twoje cele. Doradzę, jakie metody pracy będą odpowiednie, biorąc pod uwagę zgłaszane przez Ciebie trudności. 

Psychoterapia on-line

W sytuacji, kiedy dostęp do terapeuty w Twoim miejscu zamieszkania jest utrudniony (np. z powodu długiego czasu oczekiwania na terapię czy braku terapii w języku polskim), z pomocą przychodzi nam technologia. Skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej on-line w leczeniu zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych wykazano w wielu badaniach, prowadzonych od ponad 20 lat. O czym warto pamiętać rozważając tę formę terapii:

  • dobrym łączu internetowym, tak aby możliwe było prowadzenie rozmowy w sposób swobodny, nie zakłócany „przerwami technicznymi”

  • o odpowiednie warunki do rozmowy: wystarczającą ilość czasu (tak aby możliwe było np. stopniowe wracanie do aktywności po sesji) oraz spokojne miejsce, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał i gdzie nie będziesz słyszana/słyszany przez osoby postronne. Nie powinnaś/powinieneś być w miejscu publicznym lub np. samochodzie.

Warto również mieć świadomość, że terapia on-line sprawdza się w przypadku terapii poznawczo-behawioralnej. Możliwość prowadzenia terapii schematów on-line jest kwestią dyskusyjną i mogę ją rozważyć po rozmowie i zapoznaniu się z Twoim problemem.

Konsultacja
Psychoterapia on-line
Psychoterapia poznawczo-behawioralna

To, jak się czujesz, zależy od tego, co myślisz, zaś Twoje myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane, co często sprawia, że utykasz w błędnym kole - to szczególnie ważne w mojej pracy założenia terapii poznawczo – behawioralnej (CBT). Dlatego pracujemy wspólnie nad zidentyfikowaniem niekorzystnych błędnych kół oraz zmianą niezdrowych dla Ciebie wzorców myślenia i zachowania. Psychoterapia poznawczo – behawioralna koncentruje się na Twoich obecnych trudnościach i kładzie mniejszy – w porównaniu z innymi terapiami – nacisk na przeszłość. Twoje problemy stanowią punkt wyjścia do ustalenia celów terapeutycznych, do których będziemy dążyć. Jest uznawana za terapię krótkoterminową, jednakże może trwać do kilkudziesięciu spotkań.

CBT jest zalecana w przypadku depresji i innych zaburzeń nastroju oraz w różnych zaburzeniach lękowych, na przykad w napadach paniki, zamartwianiu się, lęku o zdrowie (tzw. „hipochondrii”), fobii, fobii społecznej czy stresie pourazowym (PTSD). Będziemy również korzystać z CBT przy zaburzeniach odżywiania, zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym (OCD, tzw. „nerwicy natręctw”), przewlekłym stresie, problemach ze snem, nadużywaniem substancji psychoaktywnych, ADHD czy zaburzeniach psychosomatycznych.

Psychoterapia schematów

Psychoterapia schematów wywodzi się z nurtu CBT, jest więc także terapią opartą na dowodach naukowych („evidence based”). Potwierdzono jej skuteczność w leczeniu zaburzeń osobowości (przede wszystkim zaburzenia osobowości z pogranicza, tj. borderline), ma ona zastosowanie także w leczeniu zaburzeń lękowych czy zaburzeń nastroju.

Dodatkowo okazuje się ona bardzo przydatna w radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami natury emocjonalnej, których nie da się jednoznacznie zaklasyfikować do konkretnego zaburzenia psychicznego. Dana osoba nie ma więc diagnozy psychiatrycznej, ale wyraźnie czuje, że „coś jest nie tak” w jakimś obszarze jej funkcjonowania, reaguje nadmiernie emocjonalnie na pewne wydarzenia i treści, a sytuacje te powtarzają się, bez względu na to, jak dobrze „rozumie swój problem”.
U podstaw tych problemów leżą właśnie nasze schematy, które aktywują się w konkretnych sytuacjach i generują daną reakcję. Wszyscy mamy takie schematy, ponieważ wszyscy przeżyliśmy w swoim życiu trudne i/lub traumatyczne zdarzenia. Celem terapii jest osłabienie wpływu schematów na nasze życie poprzez dotarcie do leżących u ich podstaw niezaspokojonych potrzeb (np. potrzeby bezpieczeństwa czy akceptacji). W trakcie terapii potrzeby te zostają rozpoznane i zrozumiane. Przede wszystkim jednak osoba uczy się je zaspokajać w zdrowy dla siebie sposób, najpierw przy dużym wsparciu terapeutki, a z czasem coraz bardziej samodzielnie.

Psychoteriapia CBT i Schematów
bottom of page